شیوه های ارسال پکیج دیواری بوتان BN324iارسال دستگاه فوق به سراسر ایران رایگان می باشد.