شیوه های ارسال رادیاتور پنلی ایساتیس دو کنوکتور 160 (مدل آفتاب)هزینه ارسال  رادیاتور پنلی ایساتیس به عهده مشتری می باشد