ضمانت نامه کولر گازی گری Dmatic 09دارای  60 ماه ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت سایر قطعات شرکت تهویه نیا می باشد.