ضمانت نامه رادیاتور پنلی ایساتیس دو کنوکتور 160 (مدل آفتاب) رادیاتور پنلی ایساتیس دارای 180 ماه ضمانت گروه صنعتی ایساتیس می باشد