ضمانت نامه پکیج دیواری Verona 24RSiپکیج بوتان مدل ورونا دارای 2 سال ضمانت شرکت صنعتی بوتان می باشد.